Helena Smeds

Human Design analytiker, utbildare och coach

Human Design – En väg till självförverkligande

Personlig Human Design coaching

Jag erbjuder personlig Human Design coaching genom olika typer av coachingpaket och läsningar, d.v.s. analyser, av din Human Design-karta

Kurser, utbildningar, retreats och workshops

Jag erbjuder också grundkursen Living Your Design regelbundet, samt retreater och workshops

Grundläsning av din Human Design-karta

Grundläsningen öppnar upp dörrarna för en fördjupad förståelse för vem man är, ens styrkor och svagheter och hur man på bästa sätt kan hantera de sidor hos en själv som är utmanande. Vi går också igenom hur just du ska fatta dina beslut på rätt sätt enligt din design, vilket skiljer sig från andra personers, och hur du kan agera för att uppleva ett liv i ”flow”.

Att förstå varandra som par

För par som vill få en fördjupad förståelse för varandra och hur ni kan relatera och stötta varandra på ett sätt som följer era designer. Det är således inte parterapi det handlar om, även om effekten av ökad medvetenhet om varandras designer kan ha helt avgörande effekter på er relation. Vi kan också se var det kan uppkomma specifika spänningar i relationen.

Att förstå sitt barn

Är du förälder och vill kunna ge ditt barn de allra bästa förutsättningarna att växa upp i balans och harmoni med sin egen design? Har du utmaningar med dina barn och vill förstå dem bättre och möjlig dynamik i er relation? Då kan denna läsning vara någonting för dig!

Ett meningsfullt liv & livets syfte

Att leva ett meningsfullt liv och leva sin fulla potential  är något som de flesta av oss längtar efter. När du fått din grundläsning och dagligen använder de konkreta verktyg som Human Design ger dig påbörjar du resan mot att leva din fulla potential……

Vad är Human Design?

”Human Design is not a belief system. It does not require that you believe in anything. It is neither stories nor philosophy. It is a concrete map to the nature of being, a mapping of your genetic code. This ability to be able to detail the mechanics of our nature in such depth is obviously profound because it reveals our complete nature in all its subtleties. Human Design opens the door to the potential of self-love, a love of life and the love of others through understanding.” (Ra Uru Hu, citerad i Bunnell & Ra Uru Hu, 2012: 6)

Är du Manifestor, Generator, Projector eller Reflector?

Det finns fyra väldigt distinkta människotyper inom Human Design och vi tillhör alla någon av dessa. Vår typ eller karta förändras inte under livets gång, men vi kan alla leva mer eller mindre i överrensstämmelse med den typ vi tillhör och den unika design vi har. De olika typerna ha grundläggande skillnader som innebär att de har olika roller och optimala sätt att relatera till andra på, för att skapa harmoniska relationer och flow i livet. Din karta genereras utifrån dina födelsedata: datum, exakt tid och plats. Hur du får tag på din exakta födelsetid får du veta under fliken Personlig Human Design coaching och läsningar, om du scrollar ner på sidan.  Där finner du också  en länk till ett gratisprogram som genererar din unika karta. 

 

Hur känns det egentligen?

 

Alla föds vi som helt unika varelser, med helt unika styrkor och kvaliteter, och med ett alldeles unikt syfte. Ingen kan tillföra världen det just du är här för att tillföra den. Du är på så sätt alldeles unik och oersättlig.

Men vad hände på vägen och varför känns det så ofta, för så många människor, att de tappat bort sig själva på vägen? Många ställer sig frågor som Vad är livets mening? Har jag något unikt värde eller kan jag bara ersättas av någon annan? Är jag verkligen rätt person på rätt plats i livet? Hur kan livet kännas mer meningsfullt, givande och tillfredsställande? Hur hittar jag rätt väg framåt i livet? Jag vet inte vad jag vill, hur kan jag då veta vad som är rätt val i livet? Något saknas i mitt liv – men vad?

Dessa frågor är väldigt viktiga! De signalerar att vi upplever en längtan eller saknad av något slag i vårt liv. Att vi kommer till denna punkt i livet är således något mycket viktigt och positivt, även om det kanske inte känns så i stunden, för det innebär att vi kanske är beredda att påbörja en ny resa i livet, den viktigaste resa en människa kan göra – resan inåt mot självkännedom.  Är det dags för dig att påbörja den resan?

Var ses vi i Corona-tider?

 

Just nu sker de flesta läsningar med mig online via Zoom, ett lättanvänt program där vi kan se varandra och mitt datorskrivbord samtidigt. Jag spelar sedan in läsningen som du får skickad till dig.

Det finns också möjlighet att göra läsningen via telefonen. Då sänder jag över din chart/karta via mejl innan vi ses, så att du har den framför dig.

Ett tredje alternativ är att vi ses i Norrtälje.

Kontakta mig vid frågor på info@human-design.se.

Väl mött oavsett mötesplats!

Glad och uppfylld av härlig energi efter en Human Design Immersion helg med Helena. Så spännande att med möten och övningar uppleva konkret, i kroppen, hur jag fungerar i relation till andra, utifrån våra respektive HD-kartor. Jag vet vikten av att lära om Human Design och förstå och följa sin strategi och auktoritet, denna helg gav mig en större förståelse inför vilken viktig funktion Human design har i vårt samhälle i stort. Att förstå sig själv och andra på ett nytt sätt utifrån HD, och verkligen på djupet känna skillnad i energin, gör mig ödmjuk inför detta systems aktualitet och värde. Helena är en underbar lärare, med värme, dediktion och god förtrogenhet inom Human design och med stor entusiasm och glädje öppnade hon upp för en mycket givande helg som jag mer än gärna vill ta del av vid fler tillfällen. Tack Helena!” 

Emma Odén

Coachingpaket

Få en grundläggande förståelse för vem du är!

Grundcoaching-paket, 3 sessioner á 60 minuter

Vi träffas vid tre tillfällen á 60 minuter där vi gör en djupdykning i din grundkarta. Då en vanlig grundläsning på 90 minuter förmedlar otroligt mycket information har jag utformat detta paket med tre träffar för att ge mer tid att smälta och integrera all information, men också för att eventuella frågor och funderingar naturligt ska få mogna fram. En annan anledning är att vi får möjlighet att gå djupare in i de olika aspekterna. För de flesta människor är detta mer stödjande, men det beror på hur mycket information du är van att ta in. Vi kommer att gå igenom följande:

Mer information

Träff 1: Vi går igenom de delar av kartan som är du, d.v.s. en djupdykning i din sanna natur, styrka och vad du utstrålar gentemot andra människor, både medvetna och omedvetna sidor. Vi tittar närmare på din Type och din s.k. Strategy & Authority, din livsstrategi och din inre auktoritet vid beslutsfattande.

Träff 2: Vi bekantar oss med de delar av din Human Designkarta som kan innebära utmaningar i livet och hur du kan hantera dessa på ett mer ändamålsenligt sätt.

Träff 3: Vi går djupare i Strategy & Authority, ditt personliga kompass i livet, och repeterar och konkretiserar detta, och för Generatorer/Manifesterande Generatorer finns möjlighet att öva s.k. sacral sessions, ett sätt att stödja vårt beslutsfattande. Vi pratar också mer om din s.k. profil. Här finns också möjlighet att gå djupare i de frågor som du själv vill ha svar på efter att ha börjat förstå din design.

1200kr/sträff

Få en mer ingående förståelse för vem du är och hur du kan hitta ett flow i livet!

Att leva din design – en djupdykning, 10 sessioner á 60 minuter

Detta coachingpaket är för den som verkligen vill förstå sin design på djupet och få support i att börja leva sin design. Här är ordet embodiment centralt, embodiment som i att förkroppsliga. Med hjälp av Human Design får vi tillgång till otroligt mycket information om oss själva, och denna är som regel helt ovärderlig. Men Human Design handlar inte bara om spännande information och en förståelse av oss själva mentalt – det handlar också om att verkligen LEVA sin design.

Mer information

Informationen vi får ska ju guida oss i att använda den inre auktoritet som vi fötts med, att följa den livsstrategi som vi har och att leva i vår kraft i vardagen. Det handlar också om att medvetandegöra. En djupdykning i sin design gör att man också får möjlighet att förstå både sina styrkor, men också sina utmaningar. Man får också verktyg att hantera utmaningarna på bästa sätt, och bara medvetenheten om dem gör att du ger sig själv möjligheten att navigera livet och göra korrekta val utifrån sin design. Resan mot att leva sin design är ingen quick-fix. Man ändrar sitt beteende och sätt att navigera livet från grunden. Det innebär inte att man inte kommer märka av skillnader ganska omgående, för det gör de flesta, utan att det är en resa över tid – en transformation. Detta coachingpaket är ett stort stöd för den som känner att det är dags att påbörja resan mot att leva som den kraftfullaste versionen av sig själv och sin unikhet. 

Ungefärlig tidsram: sessionerna bokas in inom 6 månader

950kr/träff

Vill ni förstå varandra som partners och hur ni på bästa sätt kan stödja varandra och er själva i livet?

Parcoaching-paket, 3 sessioner á 90 minuter

Vill ni förstå er själva och varandra som par? Detta paket är för par som inte ännu gjort varsin grundläsning. I paketet ingår varsin grundläsning, och dessa gör jag individuellt, men vi tittar också på skillnader och likheter med den andra partnern när det är relevant. Den tredje sessionen är båda partners med och jag förmedlar skillnader, likheter och unikheter och hur man bäst möter och förstår varandra. Eventuella frågor som uppkommit i de individuella läsningarna kan vi också diskutera under denna avslutande session.

1600kr/träff

Om mig

Jag började mitt självutforskande i 19-årsåldern och det har, sedan dess, varit ett ständigt närvarande parallellspår i mitt liv, oavsett vad jag arbetat med eller var på jorden jag befunnit mig. Jag började arbeta inom klädbranschen tidigt i min karriär, för att sedan sätta på mig ryggsäcken och resa ut i världen. Jag träffade under denna tidsperiod min stora kärlek och livskamrat, som fortsätter att resa vid min sida på både yttre och inre resor i livet. När jag sedan kom tillbaka till Sverige började jag att studera på Stockholms universitet och jag har numer både en lärarexamen mot äldre åldrar och en doktorsexamen i tvåspråkighet. Min avhandling är på engelska och den har en psykolingvistisk inriktning och avhandlar blinda individers förutsättningar vid andraspråksinlärning. Efter att jag tillbringat 14 år på universitetet valde jag att trycka på paus-knappen och känna efter i vilken riktning jag skulle gå i livet, och det innebar att livet förändrades drastiskt.

Rekommendationer

Jag fick en grundläsning av Helena igår som bekräftade så mycket om mig själv som jag intuitivt anat. Att höra någon annan sätta ord på mina djupt personliga beteenden och förklara mitt normbrytande och ibland provocerande sätt som rätt för min ”typ” var befriande! Jag kan verkligen rekommendera att du får din egen läsning och Helena är den bästa av guider att hjälpa dig på vägen till din egen förståelse av din design.”  

Sati Bacchus, Projector, CoachSati www.sati.se

Jag träffade Helena för en grundläsning i mars 2016 och har nu hunnit leva med systemet och med de verktyg jag fick i 2,5 år. Sen jag fått reda på min design som Generator har hela min struktur ändrats kring hur jag jobbar med att manifestera det jag önskar in i mitt liv! Helt enormt hur det funkar i ett flow att med lätthet ta beslut, när jag förstått att jag bara behöver lyssna till magkänslan! Tack vare human design har jag fått tillgång till så mycket mer kraft och på ett djupare plan kunnat se de fallgropar och utmaningar jag lätt kan hamna i när jag inte utgår från min design. Systemet är enormt välgenomtänkt och kan bli hur detaljerat eller övergripande jag önskar. På detaljnivå så har det för mig transformerat uttjänta mönster i hur jag tar hand om mig själv, och har faktiskt ibland räddat mig från att gå långt ner i skiten. Att som generator ha tillgång till massor, ja oändligt, av arbetskraft betyder inte att jag måste stå till tjänst till andra än till mig själv! Human Design = att med mänsklighet och andlighet föra mig själv framåt! Soooo empowering.”

Jonna Ekman, Generator, grundare och ägare till yogastudion Yogini i Alvik, www.yogini.nu

I first met Helena for a foundational reading almost 3 years ago, in November 2015, and had a follow up reading in February 2018. To have my human design been explained to me made my body react instantly with a relief, like a huge mountain I was carrying all my life, was lifted off my shoulders. For once I could understand and see why my interaction with my surroundings are challenging. Helena explained what is the best strategy of communication and decision making to adopt in terms of harmonising my interaction with people around me and it works! Simply knowing how my energy is received by others allows me to channel it to the desirable direction and use it constructively instead of knocking everyone of their feet with the life force I’ve been gifted with. I would highly recommend to learn about personal Human Design decoded(explained) to you by Helena. She is insightful and inspirational guide and I truly believe that everyone can benefit from learning about HD.”

Yuliya MaslowManifestor, www.yuliya.life