• Human Design är ett konkret och praktiskt system för individuellt beslutsfattande, självkännedom och självförverkligande.
  • Human Design är ett verktyg för var och en att hitta tillbaka till sin kraft och unikhet.
  • Human Design ger oss en inre kompass att följa på vår väg mot att leva det liv som vi föddes för att leva, och där vi bidrar med det som ingen annan kan bidra med till omvärlden.
  • En personlig karta, således helt unik för varje person, skapas utifrån födelsedata: födelseår, tid och plats. Denna karta (se exemplet bredvid), som kan liknas vid ett kretskort av livskraft, kan sedan läsas av en person som har utbildning i Human Design och i samband med en grundläsning får man bl.a. veta hur man skall fatta beslut på rätt sätt (detta är helt individuellt och kallas för inre auktoritet, eng. Authority), vilken livsstrategi (eng. Strategy) som man skall använda i livet för att möta minst motstånd från andra och livet, unika styrkor och karaktärsdrag, samt möjliga utmaningar och hur dessa kan hanteras på ett mer ändamålsenligt sätt än man kanske gjort tidigare.
  • Även om alla människor är alldeles unika, delas alla människor in i fyra grundkategorier: generatorer, manifestorer (dessa båda är s.k. energi-typer, eng. generator, manifestor), projektorer och reflektorer (dessa båda är inte energityper, eng. projector, reflector). Generatorerna är arbetarna och de bidrar med sin livskraft, skaparförmåga och uthållighet. Manifestorerna har genom historien varit ledarna och de är här för att initiera saker åt de andra kategorierna. De är den enda kategorin som ska initiera saker! Projektorerna bidrar med sin förmåga att kunna vägleda de andra kategorierna, framförallt generatorerna, då de har förmåga att veta hur en persons livskraft på bästa sätt kan användas och kanaliseras. Projektorerna kan spegla andra och samhället och fungera som balanserade bedömare och domare av det de ser.
  • Det som formar varje individs unika (genetik, biologi och psykologi) design är universums minsta partiklar, neutrinerna (se Nobelpriset i fysik 2015). Dessa passerar genom allt i hela universum, och genom våra kroppar passerar tusentals miljarder neutriner varje sekund utan att vi märker det (Rose, 2015).
  • Ra Uru Hu är grundare och förmedlare av Human Designsystemet. Han föddes i Kanada 1948. Han tillbringade 25 år med att undervisa och förmedla systemet, ända tills han gick bort på Ibiza 2011.