Ra Uru Hu är grundare och förmedlare av systemet. Han föddes i Montreal i Kanada 9 april 1948, och hette då Alan Krakower. 1987 var han med om en mycket omskakande och mystisk erfarenhet under vilken hela systemet förmedlades till honom genom vad han kom att kalla ”the voice”. Han tillbringade 25 år av sitt liv med att undervisa och lära ut denna information. Han dog på Ibiza den 12 mars 2011.

 

Gällande samtliga Human Designbilder: Copyright protected 2004 – 2019 © . All Rights Reserved. The Rave BodyGraph™ and Rave Mandala™ are registered trademarks of Jovian Archive Media Inc