Om Human Design

”/…/ The dawn of the Human Design System heralds a great change in the way human beings can awaken to Truth./…/ It is a knowledge that can truly be called “Aquarian”; that is, it is a global synthesis of the truth of all ages that unites both Eastern and Western thinking.” /…/ Each person’s unique design refracts the truth differently, and no two designs ever imitate each other: thus each person’s experience of truth is also unique. /…/ There is no need for a master to help us realize the Truth. In Human Design, the knowledge is the master.”

                                                                                                                                                                                     Ra Uru Hu

Human Design – en väg till självförverkligande

”Human Design opens the door to the potential of self-love, a love of life and the love of others through understanding.”  Ra Uru Hu Alla föds vi som helt unika varelser, med helt unika styrkor och kvaliteter, och med ett alldeles unikt syfte. Ingen kan tillföra...

läs mer
Vad är Human Design?

Vad är Human Design?

”Human Design is not a belief system. It does not require that you believe in anything. It is neither stories nor philosophy. It is a concrete map to the nature of being, a mapping of your genetic code. This ability to be able to detail the mechanics of our nature in...

läs mer
Några av Human Designkartans olika delar

Några av Human Designkartans olika delar

Geometriska figurer På en Human Designkarta ser du nio olika geometriska figurer som alla representerar varsitt energicentra i kroppen, precis som på kartexemplet ovan. Dessa centra är relaterade till det endokrina systemet, d.v.s. kroppens hormonella system. Varje...

läs mer
Vem var Ra Uru Hu?

Vem var Ra Uru Hu?

Ra Uru Hu är grundare och förmedlare av systemet. Han föddes i Montreal i Kanada 9 april 1948, och hette då Alan Krakower. 1987 var han med om en mycket omskakande och mystisk erfarenhet under vilken hela systemet förmedlades till honom genom vad han kom att kalla...

läs mer
Human Design i korthet – en kort sammanfattning

Human Design i korthet – en kort sammanfattning

Human Design är ett konkret och praktiskt system för individuellt beslutsfattande, självkännedom och självförverkligande. Human Design är ett verktyg för var och en att hitta tillbaka till sin kraft och unikhet. Human Design ger oss en inre kompass att följa på vår...

läs mer

Boka en läsning!

8 + 10 =