Om mig

Filosofie Doktor, Lärarexamen, Human Design Analytiker, utbildare, coach

”Everything is determined by forces over which we have no control. It is determined for the insect as well as for the star. Human beings, vegetables or cosmic dust – we all dance to a mysterious tune. Intoned in the distance by an invisible piper.”

Albert Einstein

Om mig

Jag började mitt självutforskande i 19-års åldern och det har, sedan dess, varit ett ständigt närvarande parallellspår i mitt liv, oavsett vad jag arbetat med eller var på jorden jag befunnit mig. Jag började arbeta inom klädbranschen tidigt i min karriär, för att sedan sätta på mig ryggsäcken och resa ut i världen. Jag träffade under denna tidsperiod min stora kärlek och livskamrat, som fortsätter att resa vid min sida på både yttre och inre resor i livet. När jag sedan kom tillbaka till Sverige började jag att studera på Stockholms universitet och jag har numer både en lärarexamen mot äldre åldrar och en doktorsexamen i tvåspråkighet. Min avhandling är på engelska och den har ett neurolingistiskt ramverk, en psykolingvistisk inriktning och avhandlar blinda individers förutsättningar vid andraspråksinlärning. Efter att jag hade tillbringat 14 år på universitetet valde jag att trycka på paus-knappen och känna efter i vilken riktning jag skulle gå i livet.

Jag hade då börjat ta kurser i Human Design, fått min första läsning i slutet av 2014, och blivit fast. Jag började använda systemet, följa min livsstrategi och inre auktoritet, och insåg att det var just hit, till Human Design, som min design och min magkänsla förde mig i livet. Systemet visade sig vara ett ovärderligt redskap för att förstå mig själv, min man och mina barn, och hur vi bäst kan stödja och förstå varandra i familjen, men också för att förstå andra viktiga personer i våra liv på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Aha-upplevelse på aha-upplevelse följde i varandras spår och fortsätter att göra så ju mer av systemet jag lär mig och lever. Varför skriver jag lever? Jo, anledningen till det är att ju längre jag följt min inre auktoritet desto tydligare börjar kraften från min egen design och dess mekanik leva genom mig. Det är en oerhört fascinerande resa att göra. Det handlar verkligen om att leva sin design. Färdig analytiker blev jag våren 2019.

Hur kan jag som är utbildad inom vetenskapen börja använda mig av ett system som inte undersökts vetenskapligt? Det är alldeles sant att detta system inte kan verifieras vetenskapligt eftersom man inte kan göra experiment på och undersöka neutrinernas inverkan och betydelse på den enskilde individens genetik, biologi och psykologi. Det vetenskapen än så länge kunnat konstatera är att dessa små partiklar, neutrinerna, måste ha en egen massa eftersom de kan byta karaktär med varandra när de passerar genom jorden. Detta strider mot fysikens standardmodell och det kan leda till att vi i grunden måste förändra vår bild av universum. De flesta neutriner som passerar genom oss och jorden har sin källa i kärnreaktionerna i solens inre, och genom våra kroppar passerar tusentals miljarder neutriner varje sekund utan att vi märker det (Rose, 2015). Det är uppenbart att vetenskapens nuvarande metoder inte kan användas som ett instrument för att verifiera eller förkasta Human Designsystemets grunder ännu, vilket innebär att det bara finns ett sätt, och faktiskt bara ett rätt sätt, att undersöka systemets korrekthet, användbarhet och betydelse och det är genom att experimentera med att använda systemet och avgöra själv om det fungerar eller inte. Och kanske är det så som Albert Einstein säger:

“It would be possible to describe everything scientifically, but it would make no sense; it would be without meaning, as if you described a Beethoven symphony as a variation of wave pressure.”

.

Mina certifieringar inom Human Design

Living Your Design Guide-certifiering

Grundanalys-certifiering

Livscykelanalys-certifiering

Partnersnalys-certifiering

Livsinriktnings-certifiering

Denna typ av läsning  går djupare i livets syfte och mening

 

Min HD-karta

Typ/Type: Manifesting Generator (underkategori till Generator)

Livsstrategi/Strategy: att vänta på min inre respons

Inre auktoriet/Authority: magkänslan

Profil: 6/2

Incarnation Cross of Demands

Vill förstå din egen karta? Kontakta mig för en läsning eller kurs