Personlig coaching och läsningar

Självutforskande, beslutsfattande, relationer och relaterande

Hur funkar det?

Boka en grundläsning eller ett grundcoachingpaket

På många sätt fungerar grundläsningen som en nyckel eller kompass. Den presenterar information som öppnar upp för din fortsatta utveckling mot att leva och uttrycka den fulla kraften i din design. Du får bl.a. din unika kompass – din livsstrategi och inre auktoritet – som du använder för att hantera ditt liv och din vardag på ett optimalt sätt.

När är det dags för fördjupningsläsningar?

Vad är en fördjupningsläsning undrar du kanske? Jo, det är alla läsningar som kommer efter grundläsningen. Och när är det då dags att fördjupa sig? Jo, när din inre auktoritet vid beslutsfattande säger ja och att tiden är rätt. Under en grundläsning får du veta hur din inre auktoritet fungerar, och när du experimenterat ett tag med att använda den har du ett verktyg som kan guida dig i detta och andra beslut.

Andra sätt att utforska Human Design på

Det finns många sätt att utforska Human Design på. Jag erbjuder exempelvis kurser och retreats i Stockholm (skriv upp dig för mitt nyhetsbrev för att få sådan information). En bok som jag verkligen kan rekommendera är The Definitive book of Human Design, the science of differentiation (2011) av Lynda Bunnell och Ra Uru Hu, som kan beställas på Amazon eller www.ihdschool.com (International Human Design School). IHDS har också gratismaterial här: https://www.ihdschool.com/resources/free-library. IHDS erbjuder också samtliga utbildningar online, och för oss i Skandinavien blir det då på engelska. Jag erbjuder grundkursen på svenska, oftast online.

Jovian Archive är också den huvudorganisation som startades av Ra, där man säljer allt nerladdningsbart material som finns att tillgå. Här har de också gratismaterial: https://www.jovianarchive.com/Media_Library

Grundläsning 90 minuter

Grundläsningen öppnar upp dörrarna för en fördjupad förståelse för vem man är, ens styrkor och svagheter och hur man på bästa sätt kan hantera de sidor hos en själv som är utmanande. Vi går också igenom hur just du ska fatta dina beslut på rätt sätt enligt din design, vilket skiljer sig från andra personers, och hur du kan agera för att uppleva ett liv i ”flow”. En grundläsning tar upp både mycket och specifik information som är unik i förhållande till din karta och dig, och du får en inspelning av hela mötet som du kan gå tillbaka och lyssna på. I en grundläsning förmedlas den viktigaste informationen man kan få genom Human Design, ens grundkompass i livet som kallas Strategy & Authority (livsstrategi och inre auktoritet).

1700kr

Mer information

Om du vet med dig att du behöver tid för att smälta mycket information kan grundcoaching-paketet istället vara något för dig. 

Grundcoaching-paket 3 sessioner á 60 minuter

Vi träffas vid tre tillfällen á 60 minuter där vi gör en djupdykning i din grundkarta. En grundläsning på 90 minuter förmedlar otroligt mycket information och jag har utformat detta paket med tre träffar av flera anledningar, dels för att tre träffar ger mer tid till att smälta och integrera all information, men också för att eventuella frågor och funderingar naturligt ska få mogna fram. För de flesta människor är detta mer stödjande. En annan anledning är att vi får möjlighet att gå djupare in i de olika aspekterna. Vi kommer att gå igenom följande:

3600kr

Mer information

Träff 1: Vi går igenom de delar av kartan som är du, d.v.s. en djupdykning i din sanna natur, styrka och vad du utstrålar gentemot andra människor, både medvetna och omedvetna sidor. Vi tittar närmare på din Type och din s.k. Strategy & Authority, din livsstrategi och din inre auktoritet vid beslutsfattande.

Träff 2: Vi bekantar oss med de delar av din Human Designkarta som kan innebära utmaningar i livet och hur du kan hantera dessa på ett mer ändamålsenligt sätt.

Träff 3: Vi går djupare i Strategy & Authority, ditt personliga kompass i livet, och repeterar och konkretiserar detta, och för Generatorer/Manifesterande Generatorer finns möjlighet att öva s.k. sacral sessions, ett sätt att stödja vårt beslutsfattande. Vi pratar också mer om din s.k. profil. Här finns också möjlighet att gå djupare i de frågor som du själv vill ha svar på efter att ha börjat förstå din design.

Detta paket rekommenderas för den som vet med sig att man behöver tid att smälta mycket information. Detta coachingpaket gör också att det finns tid att gå djupare än vad man hinner göra i en grundläsning.

Att leva din design – en djupdykning

10 sessioner á 60 minuter

Detta coachingpaket är för den som verkligen vill förstå sin design på djupet och få support i att börja leva den. Detta coachingpaket går igenom samma information som kursen Living Your Design, men detta paket innebär att man gör denna djupdykning enskilt med mig. Här är ordet embodiment centralt, embodiment som i att förkroppsliga. Med hjälp av Human Design får vi tillgång till otroligt mycket information om oss själva, och denna är som regel helt ovärderlig. Men Human Design handlar inte bara om spännande information och en förståelse av oss själva mentalt – det handlar också om att verkligen LEVA sin design.

9500kr

Mer information

Informationen vi får ska ju guida oss i att använda den inre auktoritet som vi fötts med, att följa den livsstrategi som vi har och att leva i vår kraft i vardagen. Det handlar också om att medvetandegöra. En djupdykning i sin design gör att man också får möjlighet att förstå både sina styrkor, men också sina utmaningar. Man får också verktyg att hantera utmaningarna på bästa sätt, och bara medvetenheten om dem gör att du ger sig själv möjligheten att navigera livet och göra korrekta val utifrån sin design. Resan mot att leva sin design är ingen quick-fix. Man ändrar sitt beteende och sätt att navigera livet från grunden. Det innebär inte att man inte kommer märka av skillnader ganska omgående, för det gör de flesta, utan att det är en resa över tid – en transformation. Detta coachingpaket är ett stort stöd för den som känner att det är dags att påbörja resan mot att leva som den kraftfullaste versionen av sig själv och sin unikhet. 

Ungefärlig tidsram: sessionerna bokas in inom 6 månader

Om du är mer intresserad av att göra denna djupdykning i grupp är kursen Living Your Design/Att leva sin design ett bra alternativ. Se under fliken Utbildninar, retreats och workshops.

Incarnation cross-läsning, 75 minuter

Denna typ av läsning fokuserar på ett specifikt tema i din karta nämligen vad som är syftet med ditt liv och vad just du ska bidra med till din omvärld och dina medmänniskor. Du får en skriftlig Powerpoint-presentation (ca 20 sidor) och inspelningen från vårt möte. Förkunskapskrav: grundläsning eller motsvarande med mig eller någon annan analytiker.  Har du funderingar kring detta, skicka mig bara ett mail.

2200kr

Parläsning 90 minuter

För par som vill få en fördjupad förståelse för varandra och hur ni kan relatera och stötta varandra på ett sätt som följer era designer. Det är således inte parterapi det handlar om, även om effekten av ökad medvetenhet om varandras designer kan ha helt avgörande effekter på er relation. Vi kan också se var det kan uppkomma specifika spänningar i relationen. Denna information kan vara helt ovärderlig, och den kan medföra att onödig spänning mellan er som par kan hanteras. Allt handlar om medvetenhet, som i sin tur kan leda till acceptans och förståelse. Meddela innan om ni har ingående kunskaper om Human Design och er egen karta. Grundkunskapskrav: varsinn grundläsning.

2700kr

Mer information

Denna session skiljer sig från Parcoaching-paketet då den riktar sig till de som redan fått sina grundläsningar tidigare och som experimenterar med att leva enligt Strategy & Authority redan.

Parcoaching-paket 3 sessioner á 90 minuter

 Vill ni förstå er själva och varandra som par? Detta paket är för par som inte ännu gjort varsin grundläsning. I paketet ingår varsin grundläsning, och dessa gör jag individuellt, men vi tittar också på skillnader och likheter med den andra partnern när det är relevant. Den tredje sessionen är båda partners med och jag förmedlar skillnader, likheter och unikheter och hur man bäst möter och förstår varandra. Eventuella frågor som uppkommit i de individuella läsningarna kan vi också diskutera under denna avslutande session.

4800kr

Mer information

Detta paket är aktuellt för par som kanske precis har börjat intressera sig för Human Design, eller för de som känner att de behöver repetera informationen från grundläsningen för att kunna tillgodogöra sig informationen på bästa sätt.

Barnläsning 90 minuter

Är du förälder och vill kunna ge ditt barn de allra bästa förutsättningarna att växa upp i balans och harmoni med sin egen design? Har du utmaningar med dina barn och vill förstå dem bättre och möjlig dynamik i er relation? Då är verkligen denna läsning någonting för dig. Du får förutom läsningen inspelad också en skriftlig presentation som ditt barn kan ta del av när det är gammalt nog att förstå.

2200kr

Fördjupningscoaching 60 minuter

Kanske har du hållit på med Human Design ett tag och önskar en fördjupning eller ökad förståelse. Då kan du boka enstaka coaching-sessioner. Meddela gärna om det är något specifikt som du önskar mer information om.

1200kr

Livscykelanalys

Det finns ett antal tidpunkter i livet som brukar utmärka sig mer än andra. Ofta sammanfaller dessa med större skiften och förändringar i livet. Dessa är Saturn return runt 28-årsåldern, Uranus opposition runt 40-årsåldern och Kiron Return runt 50-årsåldern. Det exakta datumet varierar för olika personer. Man kan också göra en s.k. Solar returnanalys inför varje nytt år. Förutom att sessionen spelas in får du också en skriftlig presentation.

2500kr

Hur ser din egen karta ut?

Är du nyfiken på att se hur din egen karta ser ut, eller kanske din partners eller dina barns? Gå in på www.mybodygraph.com och skapa dig ett gratiskonto. Därefter kan du börja lägga in födelseuppgifter och få fram kartor och grundläggande information om dessa.  Du behöver således födelsedatum, exakt födelsetid och födelseplats. Om du känner att du behöver support att förstå mer kan du boka en läsning med mig. Kontaktformulär finns nederst på sidan. Men vad gör jag om jag inte har mina exakta födelseuppgifter och är född i Sverige? Se Q & A här bredvid.

Är du född utomlands beror tillvägagångssättet på hur födelsedata registreras just i det land du är född i. 

Hur får jag tag på födelsedata?

Om man är född i Storstockholmsområdet och tillhör Stockholms läns landsting beställer man informationen här: https://www.regionarkivet.sll.se/bestall-ur-arkivet/bestall-fodelsetid-vikt-och-langd.html. Man brukar få ett mejlsvar inom några timmar. Är man född i någon annan del av Sverige tar man kontakt med landstings/regionsarkivet där man föddes. En del landsting verkar inte ha samma online-formulär som i länken ovan, men alla landstingsarkiv har rutiner för hur man får tag på födelsedata. Även via stadsarkiven kan man få tag på födelseinformation, t ex via kopior på födelsejournalen, och då får man betala en avgift. Länk till beställning från Stockholms stadsarkiv: https://stadsarkivet.stockholm.se/bestall/

Är födelsedata sekretessbelagd information?

Nej, födelsedata är inte sekretessbelagd information (när man beställer sina födelsedata får man också veta sin födelsevikt).

Kan man beställa födelsedata för någon annan?

Ja, du kan beställa födelsedata åt någon annan. Man behöver dock moderns personnummer, för- och efternamn, samt tidigare namn, och namnet på sjukhuset där personen föddes. 

Kostar det pengar att begära fram födelsedata?

Är man född i Storstockholms län kostar det inget att få dessa uppgifter digitalt. Vill man emellertid ha papperkopior kan de ta ut en avgift. Även stadsarkiven tar ut en kostnad för papperkopior. 

Frågor?

14 + 3 =